Eğitimdeki Dijital Dönüşümün Yeri Nedir?

Teknolojik gelişmeler birçok alanı ve kurumsal yapının ilerlemesini sağlamıştır. Sanayi dönemi sonrası kol gücünün beyin gücüne doğru evrilmesi ile birlikte iş kolları ve çalışma alanları değişmiş ve talepler tepetaklak olmuştur. Bu durum beraberinde eğitimin toplumsal payda da öneminin artmasını sağlamıştır. 

Eğitimin her dönem değişimi ve günümüz modern toplumuna doğru git gide dijitalleşmesi ile birlikte dijital dünya ile iç içe geçmiştir. Eğitimin dijitalleşmesi için altyapının ve gerekli olan donanımın sağlanabilmesi önemli bir etkendir. Dijital dönüşüme uğrayan eğitim, eğitimi ulaşılabilir kılmıştır. Birçok örnekle eğitimin dijital sistemlerle iç içe geçtiğini görmek mümkündür. Örneklerle bunları inceleyelim. 

Örneğin; Covid-19 sürecinde eğitimin devamlılığını dijital ağlar sağladı. Evden çıkamadığı bu dönem, e-kitaplar, öğrenmeye yardımcı uygulamalar veyahut çevrimiçi sınava girmenin sağlanmasıyla eğitimin en az hasarla devam edebilmesini sağladı. Belki de ileride Metaverse’ ü eğitime uygun bir hale getirerek rahatça eğitime erişim olanağı artar. 

Eğitimde Dijital Dönüşüm 

Eğitimde dijital dönüşüm günden güne üstüne eklenerek ilerlemiştir. Teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması iletişimi ulaşılabilir kılmış ve bu da bilginin kolayca seyahat edebilmesi imkanını doğurmuştur. Eğitimde dijital dönüşüm ise dijital araçların eğitim sistemine entegre edilmesidir. 

Eğitim de gerçekleşen dönüşüm, öğrenciler ve öğretmenler tarafından da olumlu bir etkiye sahip olabilmektedir. Öğrencinin başlangıç ve bitişteki değişim ve dönüşümünü kolaylıkla ulaşabilir kılması, öğrencilere uygun bir içerik oluşturmak ( yeterlilik, bilgi ) ve buna uygun eğitim içeriğini düzenlemek gibi birçok yönden katkı sağlayabilir. Eğitim sisteminin dijitalleşmesi eğitim sektörünün oluşturduğu sistem sayesinde eğitim alanındaki nesne ve metaların da yer değiştirdiğini gösterir. Değişip dönüşen eğitim sistemiyle birlikte öğrenci daha etkin bir hale gelerek katılım oranı artacaktır. Öğrencinin not sistemiyle değerlendirilmesine karşın aktif rol oynadığı derslerle gösterdiği gelişim dikkate alınarak öğrencinin daha aktif bir rol alması sağlanalabilir. 

O halde eğitim de dijital dönüşümü ve değişimi destekleyen tekonolojik trendlerden bahsedelim;

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve VR Teknolojileri

Sanal gerçeklik teknolojileri, gelişmiş sanal bir ortamda bağlantı kurmanızı sağlar. Bu teknolojileri öğrenciler ile tanıştırarak sanal ortamlarda istenilen konuya dair ilgileri arttırılabilir. Oluşturulan sanal sistemler sayesinde öğrenciler tarihi yerleri ve müzeleri gezeceği gibi ders ile ilgili konuları da bu sistemler sayesinde kolaylıkla pekiştirebilirler. 

Çevrimiçi Eğitim 

Covid-19 sürecinde hepimizin daha iyi kavradığı ve yaygın olarak kullanmaya başladığı uzaktan eğitim olarakta bilinen çevrimiçi eğitim, Zoom ve Eba gibi sistemler sayesinde öğrenciler ile iletişime geçip sanal sınıflar oluşturarak ders ve bilgi alışverişini sağlayabildiği ve eğitimi yürüttüğü bir platformdur. Her bir eğitim kurum da Covid-19 pandemi döneminin dışında kendi çevrimiçi eğitim sistemini oluşturabilir. Bu oluşturulan sistem her bir dersin konusuna ve gerekliliğine göre kurumlar yapılarına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir. 

Akıllı Sınıf Çözümleri 

Teknolojiler geliştikçe okullarda kullanılan tahtalar, projeksiyon cihazları, bilgisayarların olduğu sınıflar öğrencilere daha kolay öğrenme imkanı sunarak bilgiyi edinme imkanlarını kolaylaştırmaktadır. 

Dijitalleşen dünyada eğitim kurumlarının da kayıtsız kalmadığı bir düzende yaşamaktayız. Birçok eğitim kurumunun öğrenci ve öğretmenlere bu imkanı sağlaması hem öğrenen hem de öğreten açısından faydalı bir rol oynar. Birçok ülkenin teknolojiyi eğitim sistemine entegre ettiği etkileşimli yazı tahtaları, sanal gerçeklik kulaklıkları ve akıllı sınıflar örneklerini görebilmemiz mümkündür. Gün geçtikçe dijital ve eğitim kurumlarının arasındaki iletişimin daha da ileriye taşınacağı ve yaygın olacağından söz etmek mümkündür. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir